Фондация "Децата на бъдещето"

31 януари 2008 г.

Публикувано на яну 31, 2008 в Новини

На 31 януари 2008 г., в сградатана Община Варна, се проведе среща на всички организации, чиито проекти получиха през 2007 г. финансиране от Дирекция “Младежки дейности и спорт” към Общината. Всяка организация представи резултатите от изпълнението на проектите.

Фондация “Децата на бъдещето”, представена от Марина Георгиева, предостави на вниманието на аудиториата информация за резултатите от проведена анкета с 380 бременни жени и 170 родители на деца в яслена и предучилищна възраст.