Фондация "Децата на бъдещето"

01 юни 2008 – Варна

Публикувано на юни 1, 2008 в Новини

Фондация “Децата на Бъдещето”, заедно с екипи на няколко детски градини от гр. Варна и психолози, получиодобрение за реализиране на проект “Азбука на оцеляването – превенция за психическо, емоционално и физическо здраве на деца от 2 до 7 години за преодоляване на причините за асоциално поведение”, финансиран от Дирекция “Превенции” към Община Варна. Проектът ще бъде реализиран до края на месец Октомври 2008г.