Фондация "Децата на бъдещето"

“Първична превенция на дефицитно и рисково поведение на деца в предучилищна възраст” кръгла маса на 27 октомври 2008г., гр. Варна

Публикувано на окт 27, 2008 в Новини

Каним Ви на кръгла маса посветена на тема “Първична превенция на дефицитно и рисково поведение на деца в предучилищна възраст”, която ще се проведе на 27 октмври 2008г. от 14:00 часа в залата на Младежки информационно консултантски център Варна 2, който се намира на улица “Братя Бъкстон” 12А в сградата на Читалище “Отец Паисий” (бивше “Маяковски”).

Кръглата маса е част от проекта “Азбука на оцеляването – превенция на психическо, емоционално и психическо здраве на децата от 2 до 7 години за преодоляване на първопричините за асоциално поведение” на Фондация “Децата на бъдещето”-Център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология, финансиран от Дирекция “Превенции” към Община Варна.
В рамките на проекта бяха проучени “най-горещите” теми за сложните симптоми на невротизъм, агресивност, различни видове поведенчески разстройства при децата, които са следствие липсата на родителски умения, общата криза на идентичността на личността, динамиката и тревожността на социума. Сформираха се 3 партньорски екипа, които разработиха информационно-образователни материали за първична превенция на асоциално поведение. Това са: “Социалната адаптация и превенция на малкото дете”; “Всичко започва от детството. Цялостно здраве”; “Преодоляване на психоемоционални блокажи и дефицити при децата”., които ще бъдат официално представени на кръглата маса. Част от тях ще бъдат раздадени на детските заведения с които Фондация “Децата на бъдещето” работи в партньорство по проекта (ОДЗ 10 “Приказка”, ОДЗ 4 “Чайка”, ЦДГ 43 “Синчец”). Друга част от тях ще бъдат раздадени на обученията с родители, педагози и медицински персонал с които Фондацията работи по програма “Оцеляващо възпитание”.

Иновационен момент в проекта е организиране на кръгла маса, като фокусът е поставен върху консолидирането на бенефициентите за популяризиране на добри практики в превенцията на дефицитно и рисково поведение на деца в предучилищна възраст.

Ръководител на проекта: Мая Христова