Фондация "Децата на бъдещето"

Маркиране на Синия маршрурт на Природен парк “Златни Пясъци”

Публикувано на апр 5, 2009 в Новини

На 5 април 2009г. , в 10 сутринта започна маркирането на Синия маршрут в природен парк “Златни Пясъци”. Маркирането е част от проекта на Фондацията “Залената огърлица на Северното Черноморие”, със съдействието на парк “Златни Пясъци” и финансиран от Държавната Агенция за Младежта и Спорта (ДАМС). Успоредно с маркиращата група се движеше и екипът, отговарящ за почистването на пътеката от пластмастови, хартиени и стъклени отпадъци. Резултатът от почистването бе 14 чувала с боклук.

На видими места по различни маршрури бяха закачени табели, отправящи апел към посетителите на парк “Златни Пясъци” и “Аладжа Манастир” за незамърсяване с отпадъци.

Маркирането и почистването на Синия маршрут бяха третата стъпка от проекта “Зелената огърлица на Северното Черномерие”. Предстят още да се реализират четиридневен семинар  в началото на м. Май и фотоизложба в края на същия месец.

Повече за Синия Маршрут:
Той започва от Аладжа манастир по плочирана алея, покрай х. Аладжа, чешма “1300 години България”, х. Корабостроител, чешма “Йордан Минков”, р-т “Горски кът” и завършва до комплекс “Златни пясъци”. Средната продължителност на прехода по този маршрут е 80 мин. Този маршрут тръгва от скалният манастир Аладжа. Продължава към хижа Аладжа. Следва алеята надолу до чешма “1300 г. България” до която има беседка и огнище. От тук се открива гледка към парка и курортния комплекс. Виеща се, пътеката отвежда до характерната за парка лонгозна растителност. Асфалтов път води до х. Корабостроител, в района на която е оформен кът за почивка. От ляво на маршрута се наблюдават култури от дугласка и черен бор. Редуват се габър, дъб, липа и ясен. От лявата страна на пътеката стигаме до чешма “Й. Минков” в района на която можем да се наблюдавабодлив залист (див чемшир). Преди ресторант “Горски кът ” можем да се види скрипка – типичен представител на увивната растителност. Вървейки по алеята успоредно на дола, се стига до курортния комплекс “Златни пясъци” (из сайта на ПП”Златни Пясъци”)