Фондация "Децата на бъдещето"

Фондация “Децата на Бъдещето” с одобрен проект “Терапия в къщи”

Публикувано на юни 1, 2009 в Новини

Фондация “Децата на Бъдещето” с одобрен проект “Терапия в къщи” – Обучителен комплект по позитивна практическа педагогика и приложна психология за родители на деца с дефицитно поведение

Преоектът е с продължителност 5 месеца, стартира от 1 Юни 2009 и е финансиран от Дирекция “Превенции” към Община Варна.

Целите на проекта са:
Информираност – Предоставяне на изпреварваща информация за методи и техники за разпознаване от родителите на дефицитно поведение при децата до 10 годишна възраст.

Превенция – Алармиране на родителската общност за проблемите при нарушенията в сензорната интеграция и последствията водещи до различни нарушения в развитието и поведението.

Терапия /в къщи/ – Популяризиране на различни ефективни практики за справяне със сензорно интегративната дисфункция чрез създаване на достъпен пректико-приложен материал: обучителен филм и помагало към него за родители.