Фондация "Децата на бъдещето"

Фондацията с още един одобрен проект за 2009 година

Публикувано на окт 23, 2011 в Новини

Проектът е с име “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОТРЕБНОСТИ НА НОВИТЕ ГЕНЕРАЦИИ – ИНДИГОВИТЕ ДЕЦА. СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ” и е финансиран от Дирекция “Младежки дейности и спорт” към Община Варна. Ръководител на проекта ще бъде Стояна Стоева. Времетраенето на проекта е 5 месеца, като реализрането му стартира от 1 юни.

Целите, кото са заложени в него са:

  • Регистриране и информиране за качествените характеристики на новите поколения – свръхчувствителност, нетърпимост към авторитети, затруднена идентификация със социалната среда и действителността и множеството рискови фактори, на които новите поколения са изложени.
  • Научно обоснована, селектирана и достъпна информация да достигне до възможно най-голям брой от целевата група на проекта – млади родители /и други/, върху които би оказала влияние, чрез използване на възможностите на всички канали за разпространението.
  • Запознаване с иновативни практики и подходи във възпитанието, за осигуряване на социална подкрепа /най-вече в семейството/ и аспекти на условията за здравословен начин на живот на новите поколения.