Фондация "Децата на бъдещето"

Каним ви на семинар „Кинезиология за деца“ на 2 и 3 юни

Публикувано на май 11, 2012 в Новини

Какво? Кинезиологията е наука за движението. За деца тя включва две направления:

  • Педагогическа кинезиология – възпитателна;
  • Образователна кинезиология – психически процеси, учене и поведенчески репертоар;

Разглежда духа, душата и тялото в единство. Обхваща не само телесното движeние, а е свързана и с осъзнатата човешка моторика (груба и фина). Мускулите са не само органи на движенията, но и органи на чувствителността.

Чрез нея се:

  • Хармонизира силата на жизнената енергия (мотора на живота) на различни нива – физическо, психическо, емоционално и ментално;
  • Постига профилактика на енергийните блокажи следствие на стрес и дистрес при децата;
  • Преодоляват учебни блокажи свързани с функциониране на мозъчните структури и трудности в ученето.

Практическите модели от кинезиологията за деца са, както рекреативни и холистични техники, така също и рехабилитационни и терапевтични за прилагане от специалисти и учители.
*Програмата за обучението е авторска, на Центъра „Децата на бъдещето”. Апробирана е с различни акценти за различните възрасти от 0 до 10 години.

За записване: Формуляр записване за участие можете да изтеглите от тук. Моля след попълване да бъде изпратен до: office@childrenofthefuture-bg.org или hristova_maja@abv.bg

За кого? За педагогически съветници в детски градини и начално училище, психолози, детски учители от подготвителните групи и начални учители, треньори по йога за деца, родители, работещи в помагащата сфера. Бройката за участниците е ограничена до 15.

Кога? Обучението е двудневно на 2 и 3 юни от 9 до 17 часа. Записване до 28 май.

Къде?  Варна, ул. Юрий Венелин, ЦДГ „Слънчо“, физкултурен салон, 2 етаж.

Как? Семинар – практикум е формата на обучението. Необходимо е спортно облекло. На всеки участник ще бъдат раздадени печатни материали и кратко ръководство. Допълнителна информация на тел. 052/ 637997; 0888432880

Колко? Цена на обучението 100 лв.

Кой?  Водещ: Мая Христова- педагог, автор и съавтор в 42 публикации на Издателска къща „Мая Христова” и сътрудници на Центъра „Децата на бъдещето”

Материали за обучението, които ще получите:
1. Кинезиология за деца – теоретична част.
2. Упражнения от „ Азбука на оцеляването”
3. Първата година –основни движения
4. Основни упражнения с животни от Цигун, Тай-чи и др.
5. Как си кореспондират доминиращата ръка и говорният ареал
6. Мозъчна гимнастика – снимки и филм.
7. Психомоторика в ранна детска възраст
8. Теория за множествената интелигентност
9. Тест за блокажи
10. Упражнения с топка
11. Упражнения йога
12. Таблица
13. Игри с пръсти

Програма на семенара „КИНЕЗИОЛОГИЯ ЗА ДЕЦА“

2 юни 2012
От 9:30 до 12.30 часа – Представяне на водещите, участниците, програмата и материалите за обучението. Теоретично въведение в кинезиологията за деца – възпитателна и образователна.
От 12.30 до 13 часа почивка
От 13 до 14.30 часа – Практически /двигателни, мисловни и поведенчески/ модели от кинезиологията за деца.Психомоторика. Игрово мотивиране на сензорика и моторика в ранна детска възраст./
От 14.30 до 15 часа почивка
От 15.00 до 17.30 часа – Практически модели от кинезиологията за деца. Превенция на СИД. Еволюционна практическа педагогика. Общоразвиващи и разтягащи с фитнес топка
3 юни 2012
От 9.30 до 12.30 часа – Практически модели от кинезиологията за деца. Гимнастика за ума и тялото при енергийни и учебни блокажи – филм за СИД.
От 12.30 до 13.30 часа – почивка
От 13.30 до 15 часа Практически модели от кинезиологията за деца. Упражнения основани на Цигун, Тай-чи и Кун-фу.
От 15.00 до 15.30 – почивка
От 15.30 до 17.30 Практически модели от кинезиологията за деца.  Игрово мотивиране на упражнения от йога. Въпроси, дискусия и закриване ?