Фондация "Децата на бъдещето"

Кинезиология за деца – Обучителен семинар за специалисти в гр. София

Публикувано на фев 20, 2017 в Акценти, Без категория, Новини

 

Обучение "Кинезиология за деца"

 На 18.03.2017г. Фондация „Децата на бъдещето“ гостува в София в Радости – Школа за емоционално развитие под формата на специализиран семинар за професионалисти, работещи с деца в различни сфери. На семинара ще бъдат представени и онагледени различни упражнения и осигурени информационни материали за всички присъстващи.


Често в научната литература срещаме термини като фина и груба моторика, кръстосани движения, билатерални упражнения, екзекутивни функции, неврологична пластичност, сензо-моторни нарушения, първични рефлекси, как обаче всички те се свързват с емоционалния и поведенчески репертоар на детето и защо е важно специалистите, работещи с деца, в това число: педагози, логопеди, психолози, специални педагози и др., да имат основни познания от двигателните програми, приложими при работата им с децата, ще бъде акцентът на настоящия семинар.

През 2012 година, по проектна дейност към Община Варна, Фондация „Децата на бъдещето“ – Център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология разработи методика за работа с деца на базата на различни двигателни модели. 

КИНЕЗИОЛОГИЯ ЗА ДЕЦА

Педагогическа кинезиология – възпитателна; За ранното детство е превантивна и рехабилитационна. Включва различни възрастово-диференцирани двигателни и сензорни модели. Проследява наличието и отшумяването на примитивните рефлекси. Съдейства за пробуждане и развитие на потенциалните възможности и адаптиране към света;за развитие на сензорика, движения и моторика.

Образователна кинезиология – психически процеси, учене и поведенчески репертоар; Включва разпознаване на учебни блокажи, коригирането и премахването им, упражняване и поддържане на баланс между тялото и мозъка. Прилага се при стрес, учебни блокажи (трудности в четене, писане, математика), трудна социална адаптация и различни състояние и нарушения в развитието на децата. Хармонизира силата на жизнената енергия (мотора на живота) на различни нива – физическо, психическо, емоционално и ментално.

Практическите модели от кинезиологията за деца са както рекреативни и холистични техники, така също и рехабилитационни и терапевтични са за прилагане от специалисти и учители.

Програмата за обучението е авторска разработена от екипа на Фондация „Децата на бъдещето” – Център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология.  Апробирана е с различни акценти за различните възрасти от 0 до 10 години в рамките на проектна дейност. Интерпретирани са различни двигателни практики и онагледена с печатни материали: методики, табла, карти, тестове и др. 

Водещ ще бъде Мая Христова, педагог с дългогодишен опит, автор на множество помагала за предучилищна възраст и вече 10 години обучител към Фондация „Децата на бъдещето“, а по настоящем и председател на управителния съвет. Домакин на събитието в София е „РадостИ – Школа за емоционално развитие“ с управител Радостина Стоянова, детски клиничен психолог с основна дейност превенция и интервенция на емоционални и поведенчески отклонения.

Семинарът ще има теоретична и практическа част, за да можем да онагледим различни движения Ви препоръчваме удобно облекло и обувки.

Присъстващите ще получат сертификат за участие и множество информационни материали.

За кого: Професионалисти, работещи с деца, до 10 участника.

Кога: 18.03.2017г. от 09:30 до 17ч.

Къде: София, ж.к. Младост 1, бл. 16А, РадостИ – Школа за емоционално развитие

Цена: 55лв, за ранно записване до 10.03.2017г., 75лв при заплащане на място в деня на обучението.

Записване: Само след изпратен е-mail със заявка за участие на адрес office@childrenofthefuture-bg.org, ще получите отговор в рамките на 2 работни дни с потвърждение и банкови данни за превод на таксата.

 

ПРОГРАМА

 семинарно обучение за специалисти на тема

КИНЕЗИОЛОГИЯ ЗА ДЕЦА

18 март 2017г.


09.30 – 10.00ч. – Регистрация и представяне на водещите и участниците, програмата и материалите.

10.00 – 12.30ч – Теоретично въведение в кинезиологията за деца – възпитателна и образователна.

12.30 – 13.00ч. – Обедна почивка.

13.00 – 14.00ч. – Практически /двигателни, мисловни и поведенчески / модели от кинезиологията за деца. Игрово мотивиране на сензорика и моторика в ранна детска възраст.

14.00 – 15.00ч. – Образователна кинезиология – психически процеси, учене и поведенчески репертоар. Кога и как се прилага?

15.00 – 16.00ч. – Еволюционна педагогика. Практически двигателни модели, разработени през последните двадесет години в различни научни институти. Презентирането им и практико-приложими демонстрации. 

16.00 – 17.00ч. Дискусия. Свободно време за въпроси, мнения и при възможност коментиране на конкретни случаи от практиката на участниците.Фондация „Децата на бъдещето“ и издателска къща „Мая Христова“, разполагат с голям обем от материали, които могат да бъдат допълнително закупени. При направена предварителна заявка, ще можете да ги получите по време на обучението или при поръчка на място ще бъдат в последствие изпратени по куриер за сметка на купувача. 

Цветни материали и комплекти са с допълнително заплащане:

1. Комплект „Азбука на оцеляването” (включва : -методика, 4 табла, два вида карти и карти за игри с пръсти) – 35лв. 

 

2.Табла с упражнения от кинезиологията -20 лв.

3.Образователни игри за развитие на речта /карти/

- „Умните откриватели”- игра  за звукова култура на речта включва кратка методика и 62 карти – 15лв.

- „Умните разказвачи 1” -  образователна игра за граматически правилна реч включва  кратка методика и 32 карти – 12лв.

- „Умните разказвачи 2” – образователна игра за свързана реч включва кратка методика и 32 карти – 12лв.