Фондация "Децата на бъдещето"

Д-р Пламен Димитров – гост-лектор на 10 годишния юбилей на Фондацията

Публикувано на май 23, 2017 в Без категория

Да  работим със специалисти, които гледат в същата посока като нас, това е едно от най-ценните неща, които сме избрали в подбора на хора, с които работим.

Сред тези хора е и д-р Пламен Димитров. Той е лекар със специалност по неврология и клинична психология,  преподавател и докторант в Медицински Университет – гр. Варна.

Повече от 15 години се занимава с различни нарушения в детското развитие – от разстройства на аутистичния спектър, хиперактивно поведение, дислексия, дискалкулия до нарушения в обучението, паметта, вниманието и концентрацията.

Успоредно с терапии утвърдени от класическата медицина прилага иновативни методи за лечение, като транскраниална магнитна и електрическа стимулация, биофиидбек, биорезонанс, хомеопатия и др.

Посоката на дисертацията, която разработва в момента е  спектралният ЕЕГ анализ на неврологичното функциониране при деца с нарушения в развитието.

Темата, която д-р Димитров избра да представи на юбилейната ни конференция е „Невробиологични аспекти при нарушенията в детска възраст“.