Фондация "Децата на бъдещето"

Кинезиология за деца – Кратко представяне на Академия за родители, февруари 2018г.

Публикувано на мар 29, 2018 в Акценти, Без категория

 

 

Кинезиология за деца – Нашият опит за последните 10 години

 

През последните години техническият прогрес промени значително условията на живот. Голямото количество информация и техника за деца и възрастни разшири възможностите в една и ги ограничи в друга посока. По изследване на учените общото психо-моторно развитие на децата изостава все по-често спрямо критериите за съответната възраст. Започвайки още от първата годинка, има множество помощни уреди – шезлонги, проходилни и прочие, които осигуряват комфорт, но не и необходимите двигателни умения, които детето трябва да придобие. С напредване на възрастта децата все по-рядко биват включени в семейните задължения и все по-малко усвояват умения в кухнята, градината или при обгрижването на домашни животни. Все повече деца се срещат, които са физически слаби, без добра координация, чувство за ориентация и баланс. Забелязва се изоставане в грубата и фината моторика, емоционална неустойчивост, забавен говор и/или говорни нарушения. Особено видим е проблемът, когато децата започнат училище, защото тогава от тях вече се очаква да имат достатъчен самоконтрол, за да могат да изпълняват поставените им задачи самостоятелно. Най-ранната фаза на самоконтролът е владеенето на собственото тяло във времето и пространството. Ако това условие не е изпълнено, е много трудно да очакваме, че детето ще може да се владее на по-фините нива като емоционално или поведенческо.

Науката Кинезиология за деца се развива през последните 30 години. Тя е наука за движенията на човешкото тяло и е корекционно-развиващ метод. В продължение на 10 години нашата организация се занимава с тази тематика, като я разглеждаме в три раздела:


1. Кинезиология за ранното развитие – от зачатието до първата годинка;
2. Възпитателна кинезиология – за деца от 2 до 6г.;
3. Образователна Кинезиология – в училищна възраст.

Кинезиологията е научен метод, който се базира на етапите на развитие на функциите на главния мозък. Съзряването на мозъка е дълъг и неравномерен процес, изминавайки пътя на напластяване и надстрояване на ново равнище над старото. За да постигнем пробуждане и развитие на потенциалните възможности на детето и адаптирането му към света, е необходимо да не пропускаме нито един етап. Когато има пропуск при отшумяването на примитивните рефлекси (първите двигателни навици на новороденото с цел оцеляване) или в етапите на сензорната интеграция (възприемането, осъзнаването и разчитането на сензорните стимули) говорим за дисбаланс в мозъчните структури и различни форми на нарушения. Възпитателната кинезиология прилага сензомоторни програми за мозъчно балансиране, чрез които се активират зони в мозъка в тази последователност, в която те се активират от момента на раждане. Тези упражнения стават основа за оформяне и развитие на висши психични функции и за овладяването на четене, писане и математическите знания.

Важен момент е превенцията и предварителното знание на родителите при възпитанието на децата. Като специалисти често се натъкваме на крайности. От една страна неглежиране на очевидна проблематика в общото развитие на детето поради незнание или от друга страна „гледане под лупа“, претоварване с много занимания и стрес. Нашата организация съдейства за разбирането, информирането и осигуряването на родителите на подходящи методи и знания,за да обгрижват детето от раждането му, през първата година до съзряването му, така че да извърви плавно и постепенно етапите на развитие, да придобие необходимите му умения, с които да може да се справя самостоятелно с предизвикателствата на живота.

Материалът е подготвен от Мая Христова, педагог