Фондация "Децата на бъдещето"

Училищата за бъдещи и настоящи родители – лесен достъп до специализирана научна и изпреварваща информация

Съобщение

Автор: Мая Христова – педагог
координатор обучения и квалификации към Фондация “Децата на бъдещето”-център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология

Анотация: On the groounds of extensive research on topics related to the prenatal and neonatal stages as well as early childhood, we are able to provide access to well-organised specialised information to the Schools for New and Expecting Parents at Children of the Future Foundation. Thus the various experts on the team may join their efforts and provide a complex and carefully coordinated social service preparing our clients for a responsible parenthood.

Училищата за бъдещи родители са изцяло нова форма за подготовка на бременните и техните партньори за родителството в условията на променящото се гражданско общество през XXI век. До сега подготовката на бременните се извършваше в АГ кабинетите от акушерките по посока обгрижване на новороденото. В последните години дори и тази практика отпадна и само се проследява здравословното състояние на майката и бебето. Психологическа нагласа и практически умения за родителството не се предлагат. В училищата за бъдещи родители, като нови структури се дава възможност на родителите да се подготвят за необходимите родителски умения, не само за обгрижване и отглеждане на детето, но и за неговото възпитание, което трябва да започне по време на бременността и от момента на раждането.

Нагласите и нарастващото недоверие към здравните институции, където би трябвало да бъде организиран такъв вид дейност е налице. Училищата за родители могат да бъдат инициирани от неправителствения сектор, като в тях задължително се работи екипно, включващ акушер-гинеколог, педиатър (гастроентеоролог), психолог (пренатална психология), детски психолог, педагог, социален работник. Различните специалисти обединяват знанията си и предоставят под един покрив социалната услуга при подготовката за родителството. Родителите не обикалят различни учреждения и здравни институции и могат да им бъдат предложени иновационни практики, научна информация, нестандартност и индивидуални подходи според потребностите на родителите при подготовката. Училищата за бъдещи и настоящи родители нямат тежка структура и се оформят като достатъчно гъвкави звена за подготовка на родители.
Защо има необходимост от такъв тип училища?

Екипът на Фондация “Децата на бъдещето” направи проучване в 3 варненски детски градини сред 122 родители на деца в риск (проявяващи поведенчески проблеми – тревожност, дефицит на внимание, слаба концентрация, свръх активност и агресивно поведение). Те бяха подбрани от педагозите в детските заведения. Родителите попълниха: тест за това как са интегрирани еволюционните нива в мозъчните структури при детето; анкета по критерии изявяващи агресивност, тревожност и хиперактивност.

От анализа на резултатите става ясно, че според родителите 60% от децата проявяват средно ниво на агресивно поведение, 40% – ниско.

Хиперактивност проявяват 4 от всеки 7 деца. Средно ниво на импулсивност – 90%. Според теста за интегрирани еволюционни нива в мозъчните структури при детето, 51%  от родителите посочват, че детето им е интегрирано, недостатъчно интегрирани са 21%.

След проведеното проучване с родителите и отчитането на резултатите от педагозите, последните съпоставиха своите наблюдения за децата и в заключение обобщиха, че малка част от анкетираните родители имат реална оценка за поведението на детето си и изключват възможността за психоемоционален блокаж или дефицит.  Въпреки, че родителите отчитат ниско ниво на тревожност у своите деца, то педагозите, работещи с тях отбелязват засилване на тази характеристика. Констатира се също така засилване на агресивното поведение на деца в най-ранна детска възраст. Децата проявяват агресия към други деца, към родителите си, към предмети и играчки. Отчита се агресия към персонала и автоагресия.

Друг извод от направеното изследване е, че 35% от майките на децата с по-висока степен на дефицитно поведение са преживели силен емоционален стрес по време на бременността, раждането или следродилна депресия.

Част от анкетите имаха за цел да установят и нивото на чувствителност на родителите към индивидуалните различия на децата. Данните показаха, че родителите нямат достатъчния критерий за оценяване в това направление. Въпреки това, 70% от анкетираните са проявили заинтересованост към въпросите, съпричастност и ангажираност към проблемите на децата. След проведеното изследване, родителите са потърсили професионална консултация от работещите в детското заведение и от специалисти към центъра “Децата на бъдещето”.

Възпитанието в периода от раждането до постъпването на детето в детско заведение зависи изцяло от родителите, но няма изградени традиции за подпомагането им в този важен период. Нашият опит показва, че в един център като “Децата на бъдещето”, специализиран в работата с родители, в много кратък срок може да бъде събрана и предоставена в достъпен вид специализирана научна и изпреварваща информация за динамиката в развитието на новите поколения деца. Родителите могат да преодолеят страха от родителството и отговорностите с които е обвързано то.  По този начин могат да бъдат избегнати много неволни грешки, които се допускат от незнание или липса на умения, които на един по-късен етап от развитието на детето могат да доведат до дефицити в цялостното здраве.