Фондация "Децата на бъдещето"

Клубна дейност

КЛУБ ЗА ЕСТЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ ПОДКРЕПА НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ДЕЦА

Нашите дейности и услуги подкрепят идеите за  естествено  отглеждане и възпитание на цветната палитра нови деца: индигови, кристални, ментални и т.н. в хармония и любов с природата и другите. Разбирането на техните потребности и широкият периметър от нови  качествени характеристики, които те проявяват събират хора с различни идеи, стремящи се към отговорно родителство. Специално организираната клубна дейност осигурява необходимите  условия за да отговори на различни потребности и възрасти. Нашите действия са насочени  в подкрепа на  всички процеси свързани с развитието на децата и младите хора.
Клубът за естествено развитие на новите деца е създаден с много любов и надежда, че ще се превърне в приятно и вдъхновяващо място, изпреварващо времето, където ще общуваме, споделяме идеи и мечти и ще се учим един от друг.

За кого?

Деца на възраст от 0 до 10 години в три различни групи
/0-3, 3-6, 6-10 години/
и техните родители

Как?

Tематични ателиета за деца
Работни срещи за родители

Научете повече за различните ателиета: