Фондация "Децата на бъдещето"

„Кинезиология за деца“ – Семинар за специалисти в София

Публикувано на фев 2, 2018 в Акценти, Новини

След множеството положителни обратни връзки миналата година сме готови с втора част на „Кинезиология за деца“.

Важно! Ще има две дати 23.02.2018г. (събота) от 09:30 до 17ч. или 25.02.2018 (неделя) от 9:30 до 17ч.. Моля, да изберете и да изпратите Вашата заявка за учстие на e-mail: office@childrenofthefuture-bg.com . Събитието може да видите и във Фейсбук: тук

Този път семинарът има възможност да предостави на специалистите така необходимите понякога кредитни точки за продължаващо образование, но само след предварителна заявка за двудневно обучение и положен изпит. Затова, моля, да попълните следната кратка анкета: https://docs.google.com/forms/d/1TF-TkDOkDz60FMKPSM4mCq0lNGmr0GSQ82x1hSsQmeI/edit

През 2012 година по проектна дейност към Община Варна Фондация „Децата на бъдещето“ – Център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология разработи методика за работа с деца на базата на различни двигателни модели, обединяващи различни теоретични направления.

В София в Радости – Школа за емоционално развитие се организира специализиран семинар за професионалисти, работещи с деца в различни сфери. На семинара ще бъдат представени и онагледени различни упражнения и осигурени информационни материали за всички присъстващи.

Често в научната литература срещаме термини като фина и груба моторика, кръстосани движения, билатерални упражнения, екзекутивни функции, неврологична пластичност, сензо-моторни нарушения, първични рефлекси, как обаче всички те се свързват с емоционалния и поведенчески репертоар на детето и защо е важно специалистите, работещи с деца, в това число: педагози, логопеди, психолози, специални педагози и др., да имат основни познания от двигателните програми.

КИНЕЗИОЛОГИЯ ЗА ДЕЦА

- Педагогическа кинезиология – възпитателна; За ранното детство е превантивна и рехабилитационна. Включва различни възрастово-диференцирани двигателни и сензорни модели. Проследява наличието и отшумяването на примитивните рефлекси. Съдейства за пробуждане и развитие на потенциалните възможности и адаптиране към света; за развитие на сензорика, движения и моторика.

- Образователна кинезиология – психически процеси, учене и поведенчески репертоар; Включва разпознаване на учебни блокажи, коригирането и премахването им, упражняване и поддържане на баланс между тялото и мозъка.
Прилага се при стрес, учебни блокажи (трудности в четене, писане, математика), трудна социална адаптация и различни състояние и нарушения в развитието на децата. Хармонизира силата на жизнената енергия (мотора на живота) на различни нива – физическо, психическо, емоционално и ментално.

В този модул от програмата ще се разгледа основно педагогическата/възпитателната кинезиология!

Практическите модели от кинезиологията за деца са както рекреативни и холистични техники, така също и рехабилитационни и терапевтични за прилагане от специалисти и учители.

*Програмата за обучението е авторска разработена от екипа на Центъра „Децата на бъдещето”. Апробирана е с различни акценти за различните възрасти от 0 до 10 години в рамките на проектна дейност. Интепретирани са различни двигателни практики и онагледена с печатни материали: методики, табла, карти, тестове и др.

Водещ ще бъде Мая Христова, педагог с дългогодишен опит, автор на множество помагала за предучилищна възраст и вече 10 години обучител към Фондация „Децата на бъдещето“, а по настоящем и председател на управителния съвет. Домакин на събитието в София е „РадостИ – Школа за емоционално развитие“ с управител Радостина Стоянова, детски клиничен психолог с основна дейност превенция и интервенция на емоционални и поведенчески отклонения.

Семинарът ще има теоретична и практическа част, зa да можем да онагледим различни движения Ви препоръчваме удобно облекло и обувки.

Присъстващите ще получат сертификат за участие и множество информационни материали.

За кого: Професионалисти, работещи с деца, до 10 участника

Кога: 23.02.2018г. (събота) от 09:30 до 17ч. или 25.02.2018 (неделя).

Къде: София, ж.к. Младост 1, бл. 16А, РадостИ – Школа за емоционално развитие

Цена: 55лв, за ранно записване до 16.02.2017г., 75лв при заплащане на място в деня на обучението.

Записване: Само след изпратен е-mail със заявка за участие на адрес office@childrenofthefuture-bg.org, ще получите отговор в рамките на 2 работни дни с потвърждение и банкови данни за превод на таксата.

 

Фондация „Децата на бъдещето“ и издателска къща „Мая Христова“, разполагат с голям обем от материали, които могат да бъдат допълнително закупени. При направена предварителна заявка, ще можете да ги получите по време на обучението или при поръчка на място ще бъдат в последствие изпратени по куриер за сметка на купувача.

Цветни материали и комплекти са с допълнително заплащане:

1. Комплект „Азбука на оцеляването” (включва : -методика, 4 табла, два вида карти и кар

ти за игри с пръсти) – 35лв. 

2.Табла с упражнения от кинезиологията -20 лв.

 

3.Образователни игри за развитие на речта /карти/

 

„Умните откриватели”- игра  за звукова култура на речта включва кратка методика и 62 кар

ти – 15лв.

„Умните разказвачи 1” -  образователна игра за граматически правилна реч включва  кратка метод

ика и 32 карти

 – 12лв.

„Умните разказвачи 2” – образователна игра за свързана реч включва кратка методика и 32 карти – 12лв.