Фондация "Децата на бъдещето"

Партньори и дарители

Училище за родители – Диана Димитрова

Младежки информационен доброволчески център Варна www.varna2.mikc.bg

Дирекция “Младежки дейности и спорт” към Община Варна www.varnanamladite.com

Дирекция “Превенции” към Община Варна

ИК “Мая Христова” гр. Варна тел: 052/637997;

http://ik-mayahristova.com

e-mail: hristova_maja@abv.bg

Портал за родители “Marti-online” www.marti-online.com

Издателска Къща “Тара” – гр. София www.tara-publishing.com

Издателска къща “Аквариус” – гр. София