Фондация "Децата на бъдещето"

II Модул – Образователна кинезиология в гр. София

Публикувано на мар 15, 2018 в Акценти, Новини

След множеството положителни обратни връзки и огромен интерес към първия модул сме готови с втора част на „Кинезиология за за деца“ – Образователна кинезиология.


В София в „Радости – Школа за емоционално развитие“ се организира специализиран семинар за професионалисти, работещи с деца в различни сфери. Основни акценти ще бъде задържане на концентрация, внимание и преодоляване на учебни блокажи в предучилищна и начална училищна възраст. Ще поговорим за различните видове движения и как те подпомагат ученето при децата. На семинара ще бъдат представени и онагледени различни упражнения и осигурени информационни материали за всички присъстващи.

КИНЕЗИОЛОГИЯ ЗА ДЕЦА включва:

- Възпитателна кинезиология – възпитателна; За ранното детство е превантивна и рехабилитационна. Включва различни възрастово-диференцирани двигателни и сензорни модели. Проследява наличието и отшумяването на примитивните рефлекси. Съдейства за пробуждане и развитие на потенциалните възможности и адаптиране към света; за развитие на сензорика, движения и моторика.

- Образователна кинезиология – психически процеси, учене и поведенчески репертоар; Включва разпознаване на учебни блокажи, коригирането и премахването им, упражняване и поддържане на баланс между тялото и мозъка.
Прилага се при стрес, учебни блокажи (трудности в четене, писане, математика), трудна социална адаптация и различни състояние и нарушения в развитието на децата. Хармонизира силата на жизнената енергия (мотора на живота) на различни нива – физическо, психическо, емоционално и ментално.

В този модул от програмата ще се разгледа основно ОБРАЗОВАТЕЛНАТА кинезиология!

Практическите модели от кинезиологията за деца са както рекреативни и холистични техники, така също и рехабилитационни и терапевтични за прилагане от специалисти и учители.

През 2012 година по проектна дейност към Община Варна Фондация „Децата на бъдещето“ – Център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология разработи методика за работа с деца на базата на различни двигателни модели, обединяващи различни теоретични направления.

*Програмата за обучението е авторска разработена от екипа на Центъра „Децата на бъдещето”. Апробирана е с различни акценти за различните възрасти от 0 до 10 години в рамките на проектна дейност. Интерпретирани са различни двигателни практики и онагледени с печатни материали: методики, табла, карти, тестове и др. От 2017 е и част от одобрените обучения към МОН.

Водещ ще бъде Мая Христова, педагог с дългогодишен опит, автор на множество помагала за предучилищна възраст и вече 10 години обучител към Фондация „Децата на бъдещето“, а по настоящем и председател на управителния съвет. Домакин на събитието в София е „РадостИ – Школа за емоционално развитие“ с управител Радостина Стоянова, детски клиничен психолог с основна дейност превенция и интервенция на емоционални и поведенчески отклонения.

Семинарът ще има теоретична и практическа част, зa да можем да онагледим различни движения Ви препоръчваме удобно облекло и обувки.

Присъстващите ще получат сертификат за участие и множество информационни материали.

За кого: Професионалисти, работещи с деца, до 10 участника

Кога: 25.03.2018г. от 09:30 до 17ч. (неделя)

Къде: София, ж.к. Младост 1, бл. 16А (партер), РадостИ – Школа за емоционално развитие

Цена: 55лв, за ранно записване до 19.03.2018г., поради кратките срокове ще направим отстъпка от 75 на 65лв при заплащане на място в деня на обучението. (Заявката по е-mail e задължителна).

Записване: Само след изпратен е-mail със заявка за участие на адрес: office@childrenofthefuture-bg.org, ще получите отговор в рамките на 2 работни дни с потвърждение и банкови данни за превод на таксата. За ранно записване важи подадена заявка и сканирано/снимано копие от платежен документ изпратено по електронен път до 19.03.

За допълнителна информация: office@childrenofthefuture-bg.org