Фондация "Децата на бъдещето"

Брейн Баланс

Публикувано на мар 26, 2018 в Без категория, Новини

Една от основните ни цели като неправителствена организация е да издирваме и споделяме информация относно съществуването на различни практики, които в отделни случаи могат да бъдат ефективни. Практики, които споделят общи похвати  (сензо-моторни методи, примитивни рефлекси, двигателни модели, поведенчески стратегии и прочие) и спецификите им, които биха могли с тяхната уникалност да постигнат по-добри резутати. Държим да отбележим, че в издирването и споделянето на различни програми се концентрираме върху такива елементи от тях, които могат да се използват с цел превенция и подкрепа от най-ранна детска възраст и приложимост в общия процес на обгрижване, възпитание и образование на децата, така че да ги подпомогнем в цялостното им хармонично развитие.

Фондация „Децата на бъдещето“ се запозна с програмата на д-р Мелило „Брейн Баланс“ през 2015 година чрез родител, който потърси нашата помощ като специализиран екип три години по-рано. След като се върна от престой в Брейн Баланс Център в САЩ, ни разказа за метода, който много ги е впечатлил и са постигнали добри резултати. Ние събрахме екип от специалисти и обсъдихме предимствата и ограничения на такъв тип програма в нашите условия. От една страна това е цялостен подход (сензорен, моторен, поведенчески и биохимичен) към дефицитно поведение в детска възраст, което следва да доведе до цялостно положително развитие. От друга страна до момента все още няма категорични научни (статистически) доказателства за успешното му приложение като терапия.

Като лицензиран продукт и тази програма си има своите специфики и особености за прилагането ѝ, затова към днешна дата в България няма център или сертифицирани специалисти, които да работят с нея, включително във Фондацията. При нас можете да откриете информация, споделен опит и мнението на различни специалисти, с които работим, по отношение на програмата.

Важно!  Съветваме всеки родител преди да предприеме стъпки за избиране на метод, с който да подкрепи своето дете, да потърси цялостна информация относно безопасността подхода, съобразеността му със съответния проблем, сертификацията на специалистите, които го прилагат, и достоверността на отделни публикации в общественото пространство.