Фондация "Децата на бъдещето"

“Терапия в къщи” – Обучителен комплект по позитивна практическа педагогика и приложна психология за родители на деца с дефицитно поведение ‘09

Начална дата: 1.06.2009
Крайна дата: 31.10.2009
Продължителност: 5 месеца
Ръководител на проекта: Мая Христова

Резюме на проекта

Различни специализирани проучвания и наблюдения сочат, че се увеличава непрекъснато броят на децата,  които в ранна възраст проявяват проблеми в ученето, развитието, дефицитно поведение /авто и ауто агресия, хиперактивност, хипоактивност и др./, сензомоторни дисфункции , лекарствена и компютърна зависимости.

От друга страна родителите не разполагат със систематична и лесно достъпна информация за значението на правилното сензомоторно развитие. Това води до по-сериозни нарушения и дефицити в училищна възраст. Поради динамичните условия на живот родителите изпускат проблема в малка възраст и не са подготвени за справяне с него, което повлиява на ефективните възможности за превенция и корекция.

Проектът е ориентиран към родителите на деца до 10 год. за разпознаване на предикатори за наличие на блокажи, последващо дефицитно поведение и СОП /специални образователни потребности/; популяризиране на ефективни практики чрез изготвяне на обучителен комплект: филм за терапия у дома и помагало към него.

Дейностите включват групови и индивидуални обучения и консултации на родители.