Фондация "Децата на бъдещето"

Обучения

Обученията са важна част от развитието както на децата така и на родителите и хората, профеционално занимаващи се с деца.

Ние, Фондация „Децата на Бъдещето“, предлагаме обучения в 3 различни посоки.

Тук можете да разгледате кратка презентация с темите, по които провеждаме обучения.