Фондация "Децата на бъдещето"

Обучения за настоящи и бъдещи родители

Неонатално възпитание

Неонаталното възпитание започва непосредствено след раждането на детето. През какви периоди на развитие преминава детето през първата си годинка? Как трябва да бъде обгрижвано то? Храненето на детето.  Какви навици се изграждат и кога започва тяхното възпитание, как да стимулираме движенията на детето, които имат пряка връзка с развитието и функционирането на мозъка? Какви са различията на новите поколения и има ли промяна в техните качествени характеристики? Защо все по-често се говори за  индигови, кристални, ментални деца? Необходимо ли е да се обгрижват по-различен начин за да не се превърнат в деца с различни дефецити /сензомоторни, говорни или поведенчески/? Тези и още много въпроси вълнуват младите родители. Основна цел на Фодацията “Децата на бъдещето” като информационно-консултантски център е да активира родителската общност за ангажирано отношение към децата. Семейството е основополагащият фактор в изграждането на бъдещият човек. Своевремената иформираност на родителите, възможността за изграждане на родителски умения под ръководството на нашите специалисти /лекар, психолог и педагог/ биха спестили на родителите излишни тревоги и грижи.

Основна програма за обучение на бременни. Теми залегнали в програмата:
Нормална бременност
– хранене, физически упражнения, подготовка за нормално ражданеНормално раждане – видове контаркции. Дихателни техники за безболезнено раждане. Възстановяване след нормално раждане. Първи грижи за новороденото. Масаж и закаляване. Хранене на новороденото.

Цена 40 лв. / 4 посещения

Старт: първата сряда на месеца

Начало: 17:30 

Свободноизбираеми теми- Цена 15 лв.

Тайният живот на нероденото дете: разглеждат се все още малко известни у нас сведения за преживяванията на плода в майчината утроба. Получавате указания как да общувате с вашето неродено дете. Темата е подготвена на база на изследванията и публикациите на Томас Верни – председател на Американската асоциация по пренатална психология и на Мари-Андре Бертен – председател на Световната асоциация по пренатално възпитание.

Период на новороденото. Особености. Психолого-емоционално развитие на детето до 1 година. Темата включва знания за оценка на нормалното психическо и физическо развитие на детето и насочване на родителите към най-често срещаните проблеми през първата година от живота.

Комуникация с бебето. Качествени характеристики на новите поколения деца. 

Имунизациите в детска възраст – избор или задължения. Дискутират се видовете ваксини в детска възраст, проявите свързани с приложението им и какво трябва да знаете, когато детето ви получава ваксина.

Следродилна депресия и как да се справим с нея. Разглеждат се проявите на различните типове емоционални разстройства в следродилния период. Участниците правят индивидуален тест за тревожност и оценка на настоящото емоционално състояние. Разглеждат се проблемите на приемът на медикаменти по време на кърмене.

Кой кой е в родилната зала.

Техники за релаксации и възстановяване.

Подготовка на дома за новороденото. Съвети. 

Лектори: Д-р Христо Христов, Дияна Димитрова  

Хранене в кърмаческа възраст 

1.Техники. Подготовка на майката. Грешки при кърменето.

2. Захранване.

3.Видове храни, ред последователност, количество, приготвяне за хранене.

4. Изкуствено хранене. Разлика между кърма и адаптирана храна. Видове адаптирани храни и приготвяне на адаптирана храна.

5. Хранене на детето от 1 до 3 години. 

 

Здравословни проблеми в ранна детска възраст 

1.   Състояния на стомашни и чревни проблеми.

2.  Температурни състояния.

3.  Обриви и алергии.

4.  Вентиция (никнене на зъби).

5.  Вирусни инфекции – първа помощ от родителя. 

Лектори педиатри: Д-р Ванкова, Д-р  Русева, Д-р Георгиева.

 

Кратки курсове:

Дихателни техники и релаксация по време на нормално раждане. 

Първи грижи за новороденото дете у дома. 

Лектор: Диана Димитрова

Продължителност: 90 минути Цена: 25 лв.