Фондация "Децата на бъдещето"

Екипът

Мая Христова

Председател на Управителния съвет

Експерт образование и квалификация

Педагог със специализация в приложната психология

 

Радостина Стоянова

Член на Управителния съвет

Психолог-консултант и обучител

Детски Клиничен Психолог със специализации в областта на  Приложната психология на развитието и  Трудова и организационна психология – Представяне.

 

Гергана Христова

Член на Управителния съвет

Екология и природа

 

Жанет Димитрова

Трансгранични партньорства

 

Деница Христова

Реклама и връзки с обществеността

 

Сътрудници:

 

Диана Димитрова

Психолог, специалист пренатално възпитание

Координатор на Българска Асоциация по Семейно Планиране – Варна

Представяне

 

Снежана Илиева

Педагог, Позитивен психотерапевт

 

Елена Тодорова

Психолог, детска психология

Представяне

 

Стояна Стоева

Проектни програми

 

Фондацията е отворена за сътрудници и доброволци!

За да стенете доброволци към нашата фондация, моля свържете се с нас.