Фондация "Децата на бъдещето"

Квалификационни програми

“Превантивна програма за управление и решаване на различни проблеми в детските заведения”

Ако желаете да видите или изтеглите тази програма, можете да го направите тук.

Програма “Социално съзнание”

Ако желаете да видите или изтеглите тази програма, можете да го направите тук.

“Програма за квалификация на педагогически колегиум в ОДЗ и ЦДГ”

Ако желаете да видите или изтеглите тази програма, можете да го направите тук.

“Социални програми за решаване и управление на социални и психолого-педагогически проблеми”

Ако желаете да видите или изтеглите тази програма, можете да го направите тук.