Фондация "Децата на бъдещето"

Център за работа с деца и родители

Една от посоките на центъра при работа с деца са организираните клубни дейности. Те са разделени по възрастови групи и по интереси.

Всеки един родител, нуждаещ се от помощ, съвет или от отговор на въпроси, може да потърси контакт с екипа на Фондацията. При желание и необходимост могат да бъдат насрочени индивидуални срещи с психолог, педагог, лекар или логопед.

Като част от проект “Предизвикателства и потребности на новите генерации – индиговите деца. Социална подкрепа и здравословен начин на живот”създадахме блог http://novoto-dete.org/ и от нея можете да почерпите информация за част от опита, който сме натрупали, хората, с които сме се срещали и споделения опит на наши приятели.