Фондация "Децата на бъдещето"

Ателие „Шарено творчество” /6- 10години/

1. „Работилницата за кукли” - куклено и арт ателие,  е много специално място за децата. Магическата фаза, през която те преминават, между петата и седмата година в психоемоционалното си развитие ги привлича да бъдат в света на фантазното, на приказките и приказните герои. Поведенческия модел на социалните послания и взаимоотношения мужду хората, по-лесно се възприема чрез  позицията на куклата, а идентифицирането с нея и съпреживяването освобождават потиснатите емоции. В кукленото ателие  могат да участват и родители, и какво по-хубаво от това да „стопим ледовете” между деца и родители.

2. „Майсторани” – шарено творческо ателие /подходящо за цветната палитра нови деца: кристални, индигови, ментални и т.н./
Новите деца имат различни потребности. Средата  и условията, които ние възрастните им предлагаме са от съществено значение: на сигурност, на доверие на любов, разбиране и възможност за изживяване. Друга част от  потребностите на новите деца е да разгърнат  своите дарби и уникални качества по най-подходящия  начин е да им се предлагат игри и дейности с развиващ характер. Те  са на различна материална основа: природни  и арт материали (използвани в приложните изкуства: вълна, глина, хартия, домашен пластелин и т.н.), дърво, пластмаса, метал, текстил за забавно конструиране.  Акцентира се върху развитие на детската сръчност, опитност, моторика, възприемане, изживяване, общуване, интелект и креативност Да  работи с детайли, да наблюдава, да майстори, да планира, да работи по теми и собствени проекти, да ги развива и експериментира и да довършва  започнатото може да стане единствено в дейност, която е грабнала  вниманието и интереса му, задоволява естественото детско любопитство и му носи много радост и удоволствие. Детето може да играе самостоятелно, по двойки или в група и да намери своето място в заобикалящият го свят по лесно, т.е. процесът на социална адаптация на новите деца става плавно.

3. „Детска йога”
Йогата е съчетаване на пози, дихатални и медитативни техники. Детската йога е разнообразна в своята организационна форма, ръководи се от подготвен за целта инструктор. С естествената си гъвкавост и чувство за равновесие децата обикновенно усвояват позите много по-лесно от възрастните и напредват бързо. Повечето деца по природа са склонни да опитат нещо ново, нужно им е само малко поощрение. Те са много добри имитатори, затова игровото подражание на птици и различни животни увлича децата при изпълнението на йога позите. Вкарването на игрова мотивация и сюжет прави йогата желана и достъпна за децата и дава различни  възможности в подкрепа на детското развитие и холистичо здраве.

Йогата за деца развива:
- координация и сила на тялото;
- ума: балансира работата на  ляво и дясно мозъчно полукълбо и психичните процеси свързани с внимание, концентрация, фокусиране и др.;
- въображението и емоционалното осъзнаване.

Изтеглете актуален график за провеждане на ателиетата.