Фондация "Децата на бъдещето"

Социална адаптация на “различните” деца – как да ги разбираме, приемаме и подкрепяме ‘09

Описание на проекта:

Проектът ще бъде от основно значение за родителите на деца с различни потребности, но също така е ориентиран и към социалната среда на децата: семейството, възпитателите, учители и останалата част от обществото. Децата със специфични различия от своите връстници често са отхвърлени и неразбрани от обкръжението си, родителите се чувстват пренатоварени и безсилни да се справят с поставените им предизвикателства, а възпитателите поставени пред непредсказуеми затруднения в своята работа с тях. Проектът ще даде необходимата основа на родителите и възпитателите да се ориентират в проблемите на децата и да имат адекватен подход за отговор на техните потребности. Родителите на деца с дефицити първо ще повишат информираността си относно проявите на абнормно поведение, ще се научат да разпознават спецификата и особеностите на дефицитите, с които се проявява различието на децата им от останалите в групата от връстници. Друг принос за родителите ще е повишаване на тяхната мотивация за изпълнение на родителския си дълг и повишаване на родителския им капацитет, да придобият сила и устойчивост да разбират и подпомагат адекватно децата си. Сформирането на родителски групи за взаимопомощ и психосоциална подкрепа ще мултиплицират ефекта от работата по проекта и ще придадат устойчивост на резултатите. Социалната адаптация на тези деца, чрез нужното разбиране от страна на най-близките им, ще стане много по-бързо и безболезнено за децата. Те ще придобият социални умения, ще се намалят антисоциалните прояви в по-голяма възраст.