Фондация "Децата на бъдещето"

Предизвикателства и потребности на новите генерации – индиговите деца. Социална подкрепа и здравословен начин на живот ‘09

Начална дата: 1.06.2009
Крайна дата: 31.10.2009
Продължителност: 5 месеца
Ръководител на проекта: Стояна Стоева

http://novoto-dete.org/

Резюме на проекта:

Регистрирането на промяната в новите генерации деца започва през ’70-те години на XXв. и е наречена с работен термин “Децата Индиго”. В много страни вече са налице специални правителствени програми за  изследване способностите и поведението на такива деца. Предприемат се и конкретни действия за пренастройване на образователните системи към потребностите на новите деца и младежи. В планетарен мащаб тече процес на смяна на парадигмите /здравна, образователна, социална, личностна и т.н./ двигател, на който са предизвикателствата, пред които ни изправят новите поколения с различността, ценността и уникалността на всеки детски живот. По световна статистика промяната в родените след 2000г., в страните с  високо развити компютърни технологии, е 100%.