Фондация "Децата на бъдещето"

Зелената огърлица на Северното Черноморие ‘09

Проектът е финансиран от Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) Предстои неговото реализиране, като основният акцент е поставен върху улесняване достъпа на младите хора до природата, чрез полуляризиране и опознаване на еко маршрутите в Североизточния район, както и даване на информация за видовете спорт, които могат да се практикуват в горски терени, за да бъде задоволена нуждата от контакт с природата. Младежите ще се стимулират и активират за участие в опазване на горите и  изграждане  на екосъзнание у тях. Предвидени са почистване на еко парк “Златния пясъци”, провеждане на обучителен  семинар и залесяване, почистване и маркиране на еко пътеки, както и създаване на “Работилница за еко-идеи” за опазване  горите и боилогичното разнообразие на Северното Черноморие.  Ръководител проект: Гергана Христова