Фондация "Децата на бъдещето"

Отговорно родителство ‘08

Проектът е финансиран от Дирекция “Младежки дейности и спорт” към община Варна.

При изпълнението на проекта, екипът на Фондацията проведе обучения с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 годишна възраст, посещаващи и непосещаващи детско заведение. Също така беше проучена и нагласата за родителство сред ученици (над 16 год.), студенти и млади бъдещи родители.

Резултатите от практическата дейност са анализирани и обобщени и ще бъдат представени в 2 доклада и 1 съобщение в деня на провеждане на второто издание на дискусията „Отговорното родителство – знак за благоденствието на децата ни”, организирана от Община Варна, Варненска и Великопреславска св. Митрополия и Демократичния съюз на жените – Варна, които заедно със съмишленици обединяват усилията си за осъществяване на дейности, свързани с нравственото и духовното развитие на варненските деца и младежи. Дискусията ще се проведе на 24 ноември 2008 в Община Варна. Темите на докладите са следните:

  •  “Пренаталната подготовка-етап от отговорното родителство” доклад – Диана Димитрова;
  • “Неправителствената организация в помощ на бъдещите и настоящи родители за развитие на родителски умения и житейски компетентности” доклад – Д-р. Христо Христов;
  • “Училищата за бъдещи родители-лесен достъп до специализирана научна и изпреварваща информация”съобщение – Мая Христова

Ръководител проект: Д-р Христо Христов