Фондация "Децата на бъдещето"

Азбука на оцеляването – превенция на психическо, емоционално и психическо здраве на децата от 2 до 7 години за преодоляване на първопричините за асоциално поведение ‘08

Проектът е финансиран от Дирекция “Превенции” към община Варна. В рамките на проекта се проучиха “най-горещите” теми за сложните симптоми на невротизъм, агресивност, различни видове поведенчески разстройства при деца, които са следствие липсата на родителски умения, общата криза на идентичността на личността, динамиката и тревожността на социума. Сформираха се партньорски екипи, които разработиха информационно-образователни материали за първична превенция на асоциално поведение. Комплектите включват и изпреварваща, достъпна информация за цялостното здраве на личността, съобразно динамиката в развитието на новите поколения и измененията в параметрите на качествените им характеристики.

1. “Социална адаптация и превенция на малкото дете” ръководство за родители

Анета Попова- Директор ОДЗ 10 “Приказка”Мария Цанова- педагогЕкатерина Спасова- педагогЕлена Тодорова- психолог

2. “Всичко започва от детството. Цялостно здраве” ръководство за родители

Недялка Иванова – Директор ЦДГ 45 “Синчец”

Евгения Враняшка – психолог

3. “Преодоляване на психоемоционални блокажи и дефицити при децата” ръководство за родители

Невена Господинова – Директор на ОДЗ 4 “Чайка”Румяна Радоева – педагог

Цветана Христова– педагогСнежана Илиева – психолог.

Проведоха се и обучения с родители с цел приобщаването им към възпитателния процес в детската градина за опазване на психическо, емоционално и физическо здраве. Ръководител проект: Мая Христова