Фондация "Децата на бъдещето"

Деца на бъдещето – пренатално и ранно постнатално (неонатално) възпитание

Проектът е финансиран от Дирекция “Младежки дейности и спорт” към община Варна. В хода на проекта обучение по пренатално и ранно неонатално обучение преминаха 30 бъдещи и настоящи родители.Анкетирани бяха 380 бременни и 170 родители за ползите и необходимостта от посещаване на училище за радители и за възпитание на новите поколения деца. Обучение на педагози от детските заведения.Подготвени и издадени бяха и следните брошури:

  1. Брошура за пренаталното възпитание на детето;
  2. 3. Брошура за постнатално възпитание „Здраво и умно дете (от 0 до 3 годинки)”

Чрез реализацията на проекта, бяха постигнати следните резултати:·      Създаде се позитивирана нагласите у младите хора за създаване и отглеждане на деца, а също така и  адекватна и конструктивна перспектива във възгледите за партньорско общуване. ·      Предложи се Развитие на родителски умения, житейски компетентности и здравословна  психологическа нагласа на родителите към новия живот и позитивно отношение към възпитание на бъдещите деца и новородените.·      На обществеността и институциите, имащи отношение към пренаталния и постнаталния период, бяха ангажирани с проблематиката, като изключително важен момент за качеството на бъдещото поколение. ·      Осигурявана беше необходимата информация – медицинска, социална, правна, педагогическа и психологическа. Превенция от ранните психотравми на детето по време на бременността и раждането.Преодоляване на травмите, причинени по време на раждане и последващите ги депресивни състояния.  Реализацията на тази инициатива спомогна за  популяризиране на темата за  пренатално и ранно постнатално (неонатално) образование и трайното й установяване във фокуса на общественото внимание. 

Лектори по проекта бяха:

Д-р Христо Христов – Акушер – гинеколог и специалист Социална медицина,председател на Фондация “Децата на Бъдещето”

Диана Димитрова – Мениджър на „Училище за родители” – гр. Варна, Координатор на „Българска Асоциация по семейно планиране” за гр. Варна

Мая Христова  – педагог

Евгения Враняшка – психолог и педагогически съветник към ОДЗ No14 „Дружба”

Радина Тодорова – педагог, Директор на ОДЗ No14 „Дружба”

Анета Попова – педагог, Директор на ОДЗ No 10 „Приказка”Костадинка Йорданова – педагог в ОДЗ No 1 „Маргаритка”

Ръководител проект: Марина Георгиева