Фондация "Децата на бъдещето"

Колелото на живота

Публикувано на юли 4, 2013 в Новини

Колелото на живота“ е новият проект на Фондацията, който стартира на 15 юли 2013г.

Проектът е с подзаглавие „Семейна медиация – метод за създаване и подържане на успешни взаимоотношения „.

Насочен е към младите хора и младежите на възраст между 15 и 29 години. Те са част от едно подрастващо и вече порастнало поколение, което се развива и е развивало в условия на нестабилна ценностна система съзадавана от обществото, социума и семейството. В съвременния обществения живот агресивно и емоционално неуравновесено поведение да вземат все по-голям превес.

Моделите на поведение обаче се залагат първо в семейната среда, там е мястото, където подрастващите трябва да получат стабилна и здравословна основа, върху която да се развиват като личности.  Множество психологически изледвания и материали в областта на теорията на личностното развитие показват основните характеристики на юношеството (от пубертета до 20 години) и младостта (от 20 до 35 години) и съответните психосоциални умения, които е необходимо индивидите да развият, за да преминат успешно към следващите стадии от тяхното развитие.

В стадия на юношеството подрастващите активно се опитват да синтезират своя опит, за да формират стабилно чувство за лична идентичност. Основна е ролята на точното самопознание и сверяването с реалността. Положителното преживяване на определени ключови моменти като постигане на доверие, автономия, воля и трудолюбие, улеснява формирането на идентичността, докато провалите в разрешаването им могат да доведат до разпадане на идентичността. Способността да се поддържа ангажираност, независимо от противоречивите ценностни системи, е добродетелта, която възниква по време на юношеството. В етапа на младостта човек трябва да е готов и да е способен да обедини собствената си идентичност с тази на друг човек. Тъй като истинското себеразкриване и взаимността правят човека раним, задължителното условие за тях е здравото чувство за идентичност. Уменията за общуване, емоционално изразяване и обвързване са само някои от най-важните, които набират сили по време на този етап.

От начина, по който индивидът преживява тези два ключови етапа от развитието си зависи и начинът, по който той ще прави избори и ще взема решения в живота си. За всички нас е важно да живеем в общество на осъзнати и удовлетворени хора. Специализираната работа по въпроси, свързани с личностното развитие, с познаването на самия себе си и развиването на умения да посрещаме предизвикателствата на живота, по успешен и качествен начин ще помогне сред нас да има все повече осъзнати и подготвени подрастващи и младежи. В тази връзка методът семейна медиация, като специализиран метод за работа със семейства за подобряване и изясняване на отношенията между партньорите и за отношенията родители-деца, е подходящ инструмент. Това е съвременен подход към разрешаване на конфликтни ситуации в семейната среда, към намиране на приемливи решения за всеки от членовете на семейството.

На базата на тези проблемни точки в междучовешка комуникация, при създаването на проекта, екипът на фондацията определи като своя основна цел на младежите участници в проекта  да им бъде помогнато да придобият или открият в себе си умения за по-качествено общуване и взаимодействие в семейството и с родителите и за създаване на стабилни емоционални връзки с партньори.

За целта са предвидените дейности, които ще бъдат провеждани на практически и теоретични занятия в групи. Тази форма на групови срещи е избрана, за да могат младежите ще работят със съответния специалист по конкретна тема. Участниците ще се запознаят подробно с метода семейна медиация и с неговите практически инструменти и ще могат да ги тренират в една защитена групова среда.

Очакваните резултати са развитие, формиране и придобиване на основните умения, съответстващи на етапите юношество и младост, подобряване на психосоциалната компетентност на младежите, създаване на стабилна основа за разгръщане на личностния им потенциал.

По-подробна информация за проекта можете да прочетете тук.

Проект „Колелото на живота“ се реализира, благодарение на финансиране от Дирекция “ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”, ОБЩИНА ВАРНА, по програма „МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ – 2013”